Journal Sponsorship

Publisher

Department of Earth Engineering

Faculty of Engineering

Universitas Syiah Kuala

Jurusan Teknik Kebumian Universitas Syiah Kuala