Journal Sponsorship

Publisher

Department of Earth Engineering

Faculty of Engineering

Universitas Syiah Kuala

Departemen Teknik Kebumian Universitas Syiah Kuala