Master Bahasa

MASTER BAHASA (JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA)

Master Bahasa merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Master Bahasa memuat artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan bahasa, sastra, pendidikan, sosiohumaniora. Substansi jurnal ini berkaitan dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan linguistik, baik linguistik murni maupun linguistik terapan. Selain itu juga mengakomodasi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sastra murni. Sejak 2018, Master Bahasa terbit setahun tiga edisi, Januari, Mei, dan September. 
Master Bahasa merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Master Bahasa pertama kali diterbitkan sejak 2014 hingga saat ini. Sejak 2017, Master Bahasa yang semulanya diterbitkan dalam edisi cetak, kini Master Bahasa juga diterbitkan dalam versi online pada lama http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MB.

Announcements

 

SK Penerbitan ISSN no. 2655-0040

 

 
Posted: 2018-12-03
 
More Announcements...

Vol 10, No 3 (2022): September 2022

Table of Contents

Articles

Wulanda Wulanda, Al Furqan Al Furqan, Razati Dewi Yansyah
PDF
1-7
Rika Kustina, Rahmin Rahmin
PDF
8-17
Meri Yulizar, Rahmaini Rahmaini
PDF
18-30
Yusrawati Jr Simatupang, Farida Arian
PDF
31-44
Wirduna Wirduna, Uun Wawadika
PDF
45-53