Editorial Team

Editor In Chief

  1. Mislinawati Mislinawati., Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unsyiah

Editorial Board

  1. Ahadin Ahadin, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
  2. Tursinawati Tursinawati, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
  3. Daitin Tarigan, Universitas Negeri Medan
  4. Anita Yus, Pendidikan Dasar Universitas Negeri medan
  5. Israwati Israwati., Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Unsyiah
  6. Linda Vitoria, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unsyiah